Vi lagerfører en rekke produkter og har meget godt utvalg av sandwichelement skruer både til stål, treverk og betong i ulike korrosjonsklasser.

​Vi tilbyr et komplett utvalg av fikserings- og festeløsninger, sandwichskruer

for den strukturelle delen av bygningen.

Løsningene omfatter et meget stort og dypt utvalg av ETA-godkjente ankere for alle typer støtter,

løsninger for trekonstruksjoner samt teknisk-kjemiske løsninger.